Welkom bij Koninkrijk in Context

Welkom

Welkom bij de website Koninkrijk in Context. Het doel van deze website is om gelovigen in deze moderne tijd "informeren" en te "onderwijzen" over wat de Bijbel echt zegt. Daarbij geven we leiding over valse doctrines die in de hedendaagse kerken worden gepredikt. We verschaffen begrip met betrekking tot de Hebreeuwse Wortels van het geloof. Dat doen we door het aanreiken van commentaar op de Schrift en geven duidelijk uitleg op onderwerpen waarbij Hebreeuwse, culturele en historische context centraal staat.

Onze missie is om leiding te geven aan serieuze gelovigen (Nazareners) in de laatste dagen nu YHWH beweegt richting Zijn uitverkorenen welke zijn verspreid over alle naties. Wij streven ernaar wekelijks uitdagende, vernieuwende en in context gefundeerde studies en artikelen via deze website met de wereld te delen. Daarmee willen we gelovigen ondersteunen om YHWH beter te leren kennen en hen volgens helpen om naar Zijn onbetwistbare wil geloofslevens te perfectioneren. Daarbij is het voor ons belangrijk om uit de Schrift te destilleren wat deze leert aangaande het daadwerkelijk kennen van YHWH en wat het betekend om volgens Zijn wil te leven.

Psalm 19 beschrijft hoe de Schepper zich aan ons bekend wil maken; hoe Hij zich laat kennen. De eerste twee delen bezingen hoe de Schepper zich toont in ten eerste Zijn schepping (Genesis/Thora) (vers 1-7) en ten tweede in Zijn Thora (vers 8-12).

Psalm 19:2 "De hemel vertelt de Schepper Zijn eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen."

Psalm 19:8 "De wet van YHWH is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van YHWH is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid."

Alles wat wij op deze website verkondigen zullen wij dan ook ten alle tijden aan de getuigenis van de hemel (de Mazzaroth) en de Thora van YHWH toetsen! De hemelen bevatten een openbaring van YHWH. Zij vertellen van YHWH Zijn glorie en zetten Zijn plannen voor deze wereld uiteen . De Thora is een betrouwbare getuigenis van YHWH en geeft eenvoudige wijsheid. Door de Thora te leven weten we dat we YHWH kennen en wordt Zijn liefde in ons volmaakt:

1 Johannes 2:3-6 "En hierdoor weten wij dat wij Hem (YHWH = YAHUAH) kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem (YHWH), en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn (YHWH) woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van YHWH volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem (in het Yahushaische Verbond) zijn. Wie zegt in hem (in het Yahushaïsche Verbond) te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij (Yahusha) gewandeld heeft (in gehoorzaamheid van de wet van YHWH)."


Wie zijn de Nazareners en waar staan we voor?

Nazareners wijden hun leven volledig aan YHWH. Het woord moet niet worden afgeleid van de huidige stad Nazaret. Duidelijk is dat in het Oude Testament Simson bij name genoemd wordt als Nazarener (Richteren 13-17). Nazaret bestond toen nog helemaal niet en het begrip kan dan ook niet worden afgeleid als iemand afkomstig uit Nazaret. Hoe moeten we Nazareners dan wel begrijpen?

Nazareners (SV) komt van het woord Notserim. Dit woord is in verband te bren­gen met twee varianten van de He­breeuw­se stam נצר, te weten: נָצַר - nātsar [Strongs H5341] wat betekend, bewa­ken, de wacht houden over. Maar ook met נֵצֶר - nētser [Strongs H5342] wat betekend, scheut, loot, nakomeling. Het woord nētser komen we tegen in Jesaja. Eerst in Jesaja 11: 1 waar wordt profeteerd over Yahusha als nētser - Scheut, voortkomend uit de wortels van Ishai. En in Jesaja 60:21 worden de volgelingen van Yahusha door het profetische woord van YHWH ook aangeduid met dit woord nētser - scheut, loot, nakomeling.

Het woord נֹצְרִים - Notsrim als afgeleid van נָצַר - nātsar komen we tegen in Jeremia 31: 6, vertaald als hoeders of wachters. Het zijn daar wachters op de bergen van ’Ephraïmin het noordelijke huis van Israël dus – die oproepen om gezamenlijk naar Zion, naar YHWH te gaan.

Nazareners beoefenen, geloven en leren alles wat in de Bijbel staat als waarheid en relevant. Paulus legt een paar zinnen uit wat het betekent om een “kopstuk van de Nazareners” te zijn.

Handelingen 24:14 "Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens de Weg die zij sekte noemen, op die manier de Elohim van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. "


Nazareners (zoals Paulus) houden zich aan het volledige Woord van YHWH. Nazareners veranderden de Thora van YHWH niet en levens volgens geboden welke hierin voorgescheven zijn. Nazareners volgen Yahusha Hamashiach en eren hem als oudere broer en Hogepriester. In willekeurge volgorde zijn wij:

1. Wij zijn niet de kerk van Nazareners. Nee, dat is gewoon een zoveelste christelijke denominatie. Het vergelijk met een christelijke denominatie is een belediging voor een Nazarener.

2. We zijn geen christen of katholiek , ook zijn wij geen rabbinale Joden en volgen wij geen Hebreeuwse wortel bewegingen. Ook behoren wij niet tot een Messiaanse beweging.

3. We werden uit de Babylonische christelijke heidense kerken geroepen en zijn volgelingen van Yahusha Hamashiach, "de Tak" die ons liet zien "DE WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN

4. Wij zijn enkelvoudige monotheïsten, wij geloven in één 'ELOHIM (GOD)'.

5. Wij geloven dat YHWH (de Vader) NIET Yahusha (de Zoon) is.

6. We ontkennen incarnatie (dat YHWH een mens werd)

7. Wij geloven in het oorspronkelijke evangelie, de Mazzaroth welke bij de schepping in de sterren (Zodiac) is geschreven. Precies zoals bevestigd door de Thora, de profeten en de apostelen. Bevestigd door de Bijbel van Genesis tot Openbaring

8. Wij geloven in en volgen de Bijbelse feesten van YHWH en gehoorzamen de geboden (Thora) inclusief DE SABBAT.

9. We volgen Yahusha door de Smalle Poort van Pesach door Mikveh, besnijdenis en offeren.

10. Wij geloven dat als we GEKENMERKT worden door de Sabbat te houden en zijn VERZEGELD met de verklaring en kennis dat YHWH één Elohim is, dat we op een dag uit het graf zullen worden VERLOST. We worden dan opgewekt en ontvangen onze geestelijke lichamen om het duizendjarige Koninkrijk van YHWH op aarde binnen te gaan. We zijn daar mede-erfgenamen met Yahusha, onze oudere broer en Hogepriester.

Contact bij vragen

Ernstige vragen naar aanleiding van het lezen van deze website worden graag beantwoord via mail (koninkrijkincontext@gmail.com) Een email debat ga ik echter niet aan. Mailers die naar voren dringen met een valse leer behandelen wij overeenkomstig 2 Johannes 1:10-11. Voor uitleg over wat wij geloven en wat onze intenties met deze website zijn verwijs ik u naar menu's "intenties" en "geloofsverklaring".