Welkom bij Koninkrijk in Context

Welkom

Welkom bij de website Koninkrijk in Context. Het doel van deze website is om gelovigen in deze moderne tijd te "informeren" en te "onderwijzen" over wat de Bijbel echt leert. Daarbij geven we leiding over valse doctrines die in de hedendaagse kerken worden gepredikt. We verschaffen begrip met betrekking tot de Hebreeuwse Wortels van het geloof. Dat doen we door het aanreiken van commentaar op de Schrift en geven duidelijk uitleg op onderwerpen waarbij de Hebreeuwse, culturele en historische context centraal staat.

Bibliotheek

Wie zijn wij?

Wij zijn Nazareners en wijden ons leven volledig aan Yahuah. Yahuah verdient onze volledige toewijding omdat Hij onze Schepper en Levengever is! Hetgeen voor een Nazarener betekend: Eerbied, aanbidding en dienst voor Yahuah, gepaard aan loyaliteit ten opzichte van zijn universele soevereiniteit. Nazareners houden zich aan het volledige Woord van Yahuah. Nazareners veranderden de Thora van Yahuah niet en levens volgens de geboden welke hierin voorgescheven zijn. Wij Nazareners volgen Yahusha Hamashiach en eren hem als oudere broer en Hogepriester.

Meer over ons

Contact bij vragen

Ernstige vragen naar aanleiding van het lezen van deze website worden graag beantwoord via mail: koninkrijkincontext@gmail.com. Een email debat gaan wij echter niet aan. Mailers die naar voren dringen met een valse leer behandelen wij overeenkomstig 2 Johannes 1:10 "Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken."